/4/ - Kiedy 3 to za mało

Porządni ludzie

Posting mode: Reply

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(136.42 KB 954x960 classy fejs.jpg)
Brodowski 03/21/2017 (Tue) 00:37:26 [Preview] No. 10897
nie je stem taka jak wszystkie...


Anonymous 03/21/2017 (Tue) 10:30:57 [Preview] No. 10899 del
z niecierpliwoscia czekam az moda na karpie wary sie wreszcie skonczy


Lorefin 03/21/2017 (Tue) 12:54:11 [Preview] No. 10900 del
>>10899
A mi sie podobają bardzo takie loszki, ale z wiadomych względów nigdy takiej nie mialem


Czwarty 03/21/2017 (Tue) 17:21:06 [Preview] No. 10901 del
(82.48 KB 594x412 131584976572.jpg)
>classyfaces
no jak w morde stszelił


obojczyki ;3 03/21/2017 (Tue) 17:28:31 [Preview] No. 10902 del
>>10899
to

nawet nie same wary ale każden jeden element tej chujowej stylówy budzi we mnie obrzydzenie a brwi to już w ogóle najgorsze


Rzeczywistość 03/21/2017 (Tue) 18:06:30 [Preview] No. 10903 del
>>10899
>z niecierpliwością czekam aż dobrze zarysowane kości policzkowe i szczupłe twarze przestaną być atrakcyjneTop | Return | Catalog | Post a reply